CUPRINS

CAPITOL I

 

Fizica cuanticã şi religia susţin lucruri asemãnãtoare .................    13

Despre suflet, spirit, minte şi corp (fizic) ..  ...................................   29

Viaţa dupã viaţa pãmânteascã ……...............................................   34

Dincolo de planul fizic şi energetic,

existã mai multe dimensiuni ...........................................................   40

Glanda Pinealã şi <Molecula spiritului> ......................................    54

Influenţa câmpurilor energetice asupra organismului.................   57

ADN-ul, un cip biologic ……..........................................................   60

Medicina energeticã, Medicina cuanticã/vibraţionalã .....  ...........   62

Principiile de bazã ale medicinei energetice .  ...................................   69

Inima - cel mai puternic emiţãtor energetic .........  .......................   71

Câte ceva despre inteligenţa inimii  ...............................................   74

Implicarea inimii în percepţia intuitivã …....................................    80

Legãtura dintre activitatea inimii şi ADN   ...................................   82

Chakrele ……...................................................................................              95

Prima chakrã (Chakra Rãdãcinã sau Muladhara) ….. ......................  101

A doua chakrã (Chakra sacralã - Swadhisthana) ……...................... 103

A treia chakrã (Chakra plexului solar - Manipura) …......................   106

A patra chakrã (Chakra inimii - Anahata) …. ................................... 109

A cincea chakrã (Chakra gâtului - Vishuddha) ……. ....................... 112

A şasea chakrã (Chakra frunţii -Ajna) ……….................................  115

A şaptea chakrã (Chakra coroanei - Sahasrara) …….......................   117

Activarea, echilibrarea şi vindecarea chakrelor .........................   119

Exerciţii fizice pentru activarea chakrelor …………........................  119

Plante utilizate pentru vindecarea chakrelor   ................................... 124

Aura umanã  ................................................................................... 135

Cauzele spirituale ale bolilor …….. ............................................... 139

Cauzele bolilor din diverse perspective ..... ................................... 153

Cauzele bolilor din perspectivã şamanicã . ................................... 153

Lipsa de armoniei ...... ....................................................................... 159

Frica .................................................................................................. 159

Pierderea sufletului ........................................................................... 159

Cauzele bolilor din perspectiva

medicinei tradiţionale chineze (MTC) ..........................................  162

Suprasolicitarea ................................................................................  164

Faptele neconforme cu morala .........................................................  165

Furia (mânia) . ................................................................................... 165

Îngrijorarea (gândirea excesivã) ……...............................................  165

Frica (teama şi spaima) şi anxietatea   ............................................... 166

Tristeţea (melancolia) şi suferinţa sufleteascã ………......................  166

Bucuria ……….................................................................................. 166

Mânia ................................................................................................ 167

Cauzele bolilor din perspectiva religiei ortodoxe    ....................... 167

Patimile capitale şi pãcatele care derivã din ele ..........................   167

Cele mai importante patimi cosiderate boli ale sufletului ...........  170

Invidia (pizma) …….. ....................................................................... 170

Mândria (trufia) …….            ....................................................................... 170

Filautia (iubire de sine egoistã) ……. ............................................... 172

Lãcomia pântecelui …....................................................................... 173

Desfrânarea …................................................................................... 174

Iubirea de arginţi (iubirea faţã de bani) …….................................... 175

Mânia  ............................................................................................... 175

}ntristarea sau tristeţea ………..........................................................            177

Acedia (apatie spiritualã) …..............................................................179

Pãcatele derivate din patimile capitale .........................................  181

Frica ….............................................................................................. 181

Judecarea aproapelui ......................................................................... 182

Bârfa ..            ............................................................................................... 183

Tulburãri ale stãrii de sãnãtate

determinate de anumite trãiri şi pãcate …....................................  184

SUMAR (capitol I) …...................................................................... 192

 

CAPITOL II

Vindecarea sufletului duce la vindecarea trupului .....................  199

Pacea este o calitate vindecãtoare .. ..............................................  207

Regãsirea practicilor spiritual ……..............................................   210

Ce este boala? …….........................................................................  211

Cum se obţine vindecarea .............................................................. 213

Boala ca urmarea pãcatului ........................................................... 219

Principii generale pentru obţinerea vindecãrii ….......................   222

Cele mai importante virtuţi vindecãoare ......................................  223

Pocãinţa (cãinţa) vindecãtoare ……............................................... 223

Puterea vindecãtoare a iertãrii .....................................................   226

Puterea vindecãtoare a iubirii …… ............................................... 240

Compasiunea şi empatia       ........................................................... 248

Puterea vindecãtoare a rugãciunii   ............................................... 249

Alte efectele benefice ale rugãciunii   ............................................... 281

Rugãciunea colectivã  ....................................................................... 282

Cum trebuie fãcutã rugãciunea ……................................................  284

Rugãciunea în folosul medicinii .......................................................  289

Faptele bune  ................................................................................... 290

Modalitãţi de creştere a energiei interne     ................................... 291

Deblocarea, stimularea şi hrãnirea glandei pineale …….  ........... 293

 

SUMAR (capitol II ) ....................................................................... 297

 

Bibliografie .....................................................................................  303

Cum prevenim Cancerul

Autor: Dr. Scarlat Mihai Alin,
Autor: Tohaneanu Monica
Editura: Karta - Graphic  Ploieşti
Anul aparitiei: 2017
 
Caracteristici
Numar de pagini: 313
Formatul in cm. (I x L): 17 X 23,5
I.S.B.N.: 978-973-86333-8-4